2015, Jan– / NAP x USM

previousnext
Penjenamaan untuk NAP x USM, start-up hasil usahasama alumni dari program Universiti Nanzan dan Universiti Sains Malaysia. Penjenamaan dihasilkan berdasarkan cerminan kepada perusahaan khidmat berasaskan komuniti melalui warna hijau pada logo. Warna gelap digunakan pada latar belakang mewakili pada kesungguhan, membezakan mereka dengan komuniti yang lain dan menggambarkan visi mereka.
sebelumseterusnya
NAP x USM
NAP x USM